-50%
Giá gốc là: 60,000 ₫.Giá hiện tại là: 30,000 ₫.