Lý do nào sau đây khiến bạn từ bỏ và thất bại ?

Thất bại là chất xúc tác cho phép nhiều người thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ, và cho phép mọi người chuyển sang một cái gì đó lớn hơn và tốt hơn. Thất bại thúc đẩy nhiều người đến gần hơn một chút với sự thành công chắc chắn, vì trong thất bại, họ được học những gì sẽ không nên làm, hoặc những gì cần làm nhiều hơn nữa. Khi bạn từ bỏ mọi cố gắng, đó mới là thất bại thật sự, bởi vì bạn từ bỏ hy vọng làm được đều “đúng đắn”.

Nhưng trước thất bại chính là từ bỏ ! Hãy xem các nguyên nhân nào sau đây khiến bạn từ bỏ ?

Like và share bài viết nếu bạn thấy hay nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *